Blog > Aktualności > 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

Jak co roku 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Tego dnia mamy możliwość upamiętnić odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918. To niezwykle ważna data także dla naszej rodziny ponieważ 2 lata po odzyskaniu Niepodległości nasz przodek zaczął rozwijać rodzinną, polską firmę ogrodniczą.

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

Blisko stuletnią historię firmy otwiera rozpoczęcie działalności przez Jana Tomaszewskiego w roku 1920. W pierwszych latach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości na terenie całego kraju zaczęły powstawać i rozwijać się – początkowo powoli, z czasem na większą skalę – rodzinne przedsiębiorstwa.
Jan Tomaszewski kupił wówczas niewielki, bo zaledwie dwuhektarowy, kawałek ziemi na obrzeżach Warszawy i zaczął wraz z synem Mieczysławem uprawiać na nim warzywa, które następnie trafiały na stołeczne bazary. W roku 1936 historia firmy nabrała tempa – powstała wówczas pierwsza szklarnia, a gospodarstwo zaczęło poszerzać działalność pod rządami Mieczysława Tomaszewskiego, działacza przedwojennego Polskiego Związku Producentów Warzyw, stając się znanym w Warszawie dostawcą nowalijek.

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
Podejmowanie decyzji

Syn założyciela gospodarstwa był niezwykle przedsiębiorczy i nie bał się podejmować odważnych decyzji – by firma mogła się rozwijać, ryzykował, zastawiając swój majątek. Czas pokazał, że były to dobre decyzje, na których firma zyskiwała. Wybuch drugiej wojny światowej był katastrofalny w skutkach dla całego kraju. Firma nie zaprzestała jednak działalności, a jej właściciele zaangażowali się w działania na rzecz ojczyzny i rodaków. Mieczysław Tomaszewski za pomoc w zaopatrzeniu walczącej stolicy w żywność został pośmiertnie odznaczony Warszawskim Krzyżem Powstańczym.

W tym dniu otaczamy wszystkich poległych podczas wojny i wyrażamy ogromną wdzięczność za to, co dziś mamy.